#120247
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אין מתקן חשמלי שאינו יוצר שדות מגנטיים.

באזור הפיר אין ציוד חשמלי כך שאין כל סיבה לחשש.

בסמוך לחדר המעלית ובתוכו צפוי שדה גדול יותר אך זה גם לזמן קצר ואנשים לא צפויים לשהות בחדר.

בכל מקרה גם בתוך החדר רמות השדה אינן מסוכנות לבריאות