#120249
arielsegal
מנהל בפורום

יש להחליף מיידית את מהדק האפס ולקצר במידת האפשר את קצות מוליכי האפס המחוברים לפס כך שבידודם יהיה שלם ותקין.

תוכל לפתוח את תיבת הנתיכים של חברת החשמל אם אין עליהם גושפנקא (חותמת עופרת לנעילה).

בכל מקרה יש להפסיק את המא”ז בדירה, להוציא את הנתיכים לנעול במידת האפשר את המכסה ולהתקין שילוט ברור ובר קיימא של אסור לחבר בעבודה, לבדוק העדר מתח במוליכים ובאפס ולבצע את העבודה באמצעות שימוש בכפפות מבודדות למתקני מתח נמוך.