#120265
arielsegal
מנהל בפורום

שלום.

אם החיבור בין הכבלים יתבצע באמצעות מהדקים שמתאימים לחיבור כבלים עם מוליכים מנחושת וכבלים עם מוליכים מאלומיניום, אין מניעה לחבר בהמשך כבלים מנחושת.

יש לציין על העמוד ובמרכזיה שהחל מעמוד שמספרו XXX הוחלף כבל ההזנה לכבל שמוליכיו מנחושת.

אכן כן, הדרישה לשמירה על מפל מתח שאינו עולה על 3% תקפה לעמודי תאורה ובמקביל דרישה זו מכתיבה את זרם הקצר המזערי בסוף המעגל.