#120268
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

שטח החתך המזערי של פס ההארקה נגזר משטח חתך מוליכי המעגל הגדול ביותר המחובר לפס וכן משיקולי עמידות מכנית (למניעת כיפוף הפס בשל הלחץ המופעל מהמוליכים).

לפיכך אם המעגל הגדול ביותר מכיל 2 מוליכי הארקה בשטח חתך של 240 ממ”ר כל אחד הרי שטח חתך פס ההארקה צריך להיות 480 ממ”ר לפחות!