#120273
luz
משתתף

אריאל שלום,

טבלת מקדם k עבור הנוסחה  k^2*S^2>=I^2*t  שונה עבור אותם מוליכים ובידודים בין תקנות החשמל בפרק “העמסה והגנה”, לבין הטבלה בתקן 61439-1 (ANNEX B). מצורפות הטבלאות.

להבנתי, השוני הוא בגלל הטמפרטורה ההתחלתית. בטבלה בתקנות החשמל נלקחה בחשבון טמפרטורה התחלתית של המוליך 70/90 מעלות, כי מדובר על כלל מוליכי המעגל, גם על מוליך נושא זרם, המועמס בעומס מלא לפני הקצר, ואילו בתקן 61439 מדובר על מוליך הארקה, בטמפרטורה התחלתית של 30 מעלות (מבוסס ככה”נ על 60364-54, לא קיים ברשותי).

מניח שלבחירת שטח חתך של מוליך הארקה (שאינו חלק ממוליכי מעגל), מחוץ ללוח, אין צורך לחשב על פי מקדם מהטבלה שבתקנות החשמל, אלא על פי הטמפרטורה ההתחלתית הצפויה  למוליך זה…   אשמח לאישורך.

בתודה

‫קבצים מצורפים (ניתן להוסיף קבצי JPG, GIF, PNG, PDF):