#120276
Power
משתתף

שלום

השאלה כזאת,במקרא האם יחידת פנימית לא בתווך ראיה, האם אפשר להסתפק בניתוק שקע-תקע של היחידה פנימית וניתק בלוח מא”ז המזין  המעגל ?

כי תמיד נשארת אפשרות חיבור מתח של המעגל הזה בזמן העבודה על היחידה החיצונית.

האם בכל מקרה צריך ניתוק של החידה החיצונית באזרת מפסק הנמצא צמוד לטכנאי שעובד על היחידה החיצונית?