#120277
Eton
משתתף

1. ניתן להתקין מא”ז דו קוטבי או 4 קטבים  למעגל המזגן בלוח עם אפשרות נעילה במצב מופסק .

2.כפי שציינתי מתקיני מזגנים מחויבים להתקין המזגן עפי הוראות התקנה שיבטיחו אחריות למזגן ובטיחות לעובדים שלהם ,קרי אמצעי ניתוק בסמוך ליחידה החיצונית . קוריוז נוסף עפי הנחיות שלהם נדרש גם אמצעי ניתוק ליחידה פנימית תלת פאזית שמותקנת בסמוך ליחידה הפנימית ,למרות שמותקן פאקט עם אפשרות נעילה על הגג.

 

התקנת מבטיח בלוח עם אפשרות נעילה עומדת בתקנות החשמל אבל לא עומדת בהוראות חברות המזגנים לאחריות או טיפול מטכנאי החברה .