#120286
matanturji
משתתף

אריאל תודה על ההסבר!

ברשותך התייחס לסיפא של דברייך, שעוני שבת מכניים (לא חכמים) הם אביזר נצרך מאוד ויש ויהיה בהם צורך עוד שנים רבות, למרות שהיום הכל חכם ונוח.

מבחינה הלכתית לאדם ששומר שבת השעון שבת הרגיל הוא הרבה יותר שימושי, לדוג אם המזגן שלי או האור בפינת האוכל מכוונים עם שעון שבת, ואני רוצה להאריך את האור או המזגן שיעבדו עוד שעה נוספת. בשעון פשוט אני יכול. בשעון חכם אני לא יכול