#120287
matanturji
משתתף

שלום אריאל.

אם גנרטור מסוגלים לפתח לכל היותר זרם קצר עד פי 3 מזרם נומינאלי שלהם, איך מתייחסים לבדיקת LT בגנרטור? לפי גודל המאז או לפי זרם נומינאלי של גנרטור פי 3?

לדוג גנרטור קטן 7.5kva תלת פאזי, מאז ראשי שלו 10 אמפר, מגבה בית בחירום.

איך אמור לעשות LT כאשר גנרטור מחובר ולדעת שהתןצאות תקינות?