#120294
Eton
משתתף

זו ההנחיה היחידה המאפשרת מעבר הזנות

” מתח זר ” דרך מתקן אחר באינוס ההגדרה 

התקנה סמויה שאינה מתאפשרת בשום תקנה תחת חוק החשמל  .

המחוקק דרך מנהל לעניני חשמל נאלץ להתגמש לאור הסקסקיות באנרגיה ירוקה 

ואיפשר התקנת הזנה למכשיר ( עמדת טעינה ) שיוזן מלוח 1   דייר  בקומות 

 לחניון ציבורי פרטי בבית קומות המוזן מחיבור אחר לוח ציבורי .

ובכך התקנת כבל ולא מולכים במוביל- צינור רציף עומד במינוח  “התקנה סמויה” בזינה לעמדת או התקן  טעינה.