#120304

שלום 

קיים אוהל עם קונסטרוציה של צינורות מתכת . אני מעוניין לחבר חשמל לאוהל. 

ממרחק 10 אני מתחבר ללוח ציבורי . למבנה קיים איפוס . 

כיצד עלי לחבר את האוהל. 

האם עליי לתקוע 4 אלק’ מסביב לאוהל ולחברם בגיד נחושת 35 ממ”ר ומאחד האלק ‘ לחבר את הלוח שבאוהל עם כבל 10 ממ”ר מבודד לפס הארקות.

האם הכבל ההזנה שמזין את האוהל יש לחבר גם את גיד הארקה לפס הארקות שלבלוח באוהל וגם ממקור ההזנה ??

אשמח לתשובה