#120316
Eton
משתתף

ערך התנגדות לולאת תקלה שנמדדה מייצר ערך זרם הלולאה ,בין שחישבת לבין שהערך מתקבל ממכשיר מדידה .

המכשיר אינו יודע מה מקור הזינה, שנאי ,גנרטור ,ups וכו 

האדם שאוחז במכשיר לעיניו משתקף  הערך הנמדד ,מודע למקור הזינה שהוא גנרטור, מבין ,מתכנן ומתקין אמצעי הגנה שיגביל את זרם לולאת התקלה שיפסק מעל 2.5-3 in .

במקרה של גנרטורים קטנים משתמשים במאזים דגם Z .

שימוש בפיקוד שמודד זרמי תקלה כאלה ומגיב מאד בעייתי ולדעתי לא עומד ברוח התקנה.