#120318
arielsegal
מנהל בפורום

61010 הוא תקן בטיחות ומבטיח שהבודק לא יפגע אם הוא מבצע חיבור שגוי או בוחר פונקציה שאינה מתאימה.

61557 מבטיח עמידה בתקני המדידה של הגדלים הנמדדים.

ניתן לשימוש פרטי כדי לקבל מושג על הערכים אבל לא ניתן להוציא אישורים או דוחות כלשהם על סמך מדידה עם מכשיר ללא תקן רלוונטי למדידה