#120323
arielsegal
מנהל בפורום

שלום.

כבל בודד המקדם הוא 1.

במקרה של מספר כבלים בצינורות קרובים יש להשתמש במקדמים שבטבלה 6 בתקנות

מקדמי תיקון לחישוב I’z בעבור כבלים חד-גידיים

בתוך צינורות המונחים ישירות באדמה – כל כבל בצינור נפרד

 

מספר צינורות מרחק בין הקבוצות של הצינורות (a) בסנטימטרים
  0=a (צמודים) a=25 a=50 a=100
2 0.80 0.90 0.90 0.95
3 0.70 0.80 0.85 0.90
4 0.65 0.75 0.80 0.90
5 0.60 0.70 0.80 0.90
6 0.60 0.70 0.80 0.90

כבלים חד-גידיים

בהזנה של נתיכים יש לבחור כבל שמיועד לזרם מתמיד מרבי של 275 אמפר (עשרה אחוז יותר).