#120324
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אתה רוצה לומר שאדם דתי יכול בשבת לשנות את מצב המתגים על שעון שבת?

איני סבור שזו מלאכה שמותר לעשותה בשבת.

בכל מקרה שום הלכה לא מאפשרת הפקרות בטיחותית ושימוש במפסקים במקביל לצרכן נתון.