#120325
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

בדיקת עכבת לולאת התקלה בגנרטור באה להבטיח שמתח הגנרטור מיוחס לאדמה.

לערך הנמדד אין חשיבות מאחר והוא אינו משקף מצב קצר אמיתי.

יש להגן עם הגנרטור באמצעות מבטח שהכוונון המרבי שלו גדול לכל היותר פי 2.5 מהזרם הנקוב של הגנרטור.