#120327
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. אין להשתמש במושג גיד. גיד הוא מוליך מתוך כבל.
  2. אכן מוליך ההארקה אינו יכול להיות גמיש
  3. שטח חתך מוליך ההארקה בחיבור הנ”ל מפס הארקה או מצינור המים צריך להיות 10 ממ”ר לפחות.
  4. שטח החתך של מוליך הארקה המשמש כאלקטרודה אופקית יהיה מינימום 35 ממ”ר.