#120337
BENI
משתתף

תודה אריאל.

אתקין לוח משנה במסתור כביסה אחרי הפקט לפי המלצתך.

דוגמת:

https://www.erco.co.il/3968003.html

.1 האם זה בסדר להשתמש באנטיגרון לחיבור קבוע של כבל מכל מזגן ללוח משנה או אני חייב להתקין חיבור שקע/תקע עבור כל מזגן?

2. אני עדיין הייתי רוצה למנוע נפילה של כל המזגנים בדירה אם אחד יתקלקל.

איך לעשות את זה? האם אפשר להחליף מבטח תלת-פאזי בלוח ראשי ב3 מבטחים חד-פאזיים?

אני גם יכול לשים מבטים של 10A בלוח משנה בעוד שמבטח תלת-פאזי בלוח ראשי הוא 16A, אבל הבעיה עם מזגן של 2כ”ס שלפי הספר יכול לצרוך9.4A. אני חושב שלשים מבטח של 10A זה גבולי מידי ומצד שני מבטח של 16A יהיה כמו מבטח תלת-פאזי בלוח ראשי ולא יבטיח סלקטיביות.

 

תודה,

בני