#120345
arielsegal
מנהל בפורום

מוטי שלום

ממליץ ללמוד את הנושא במסגרת קורס תכנון ובדיקת מתקני חשמל במתח נמוך שנלמד במסגרת לשכת המהנדסים (נפתח לפני שבועיים ותוכל לצפות בהקלטות השיעורים).

רמת ההרמוניות הצפויה תלויה בסוג הצרכנים המיועדים לפעול במתקן המתוכנן.

ווסתי מהירות ואלקטרוניקה צפויים לייצר הרמוניות ולכן עדיף להתקין משנקים טוריים לפני שמתחילות הבעיות.

שים לב שבשנים האחרונות הולך ופוחת הצורך להשתמש בקבלים בשל שימוש הולך וגובר בצרכנים אלקטרוניים שבמבוא שלהם מותקנים קבלים.