#120351
arielsegal
מנהל בפורום

התשובה התייחסה בדיוק לשאלה שהעלית. כאשר יש צרכנים רבים המכילים אלקטרוניקה כמו וסתי מהירות, נורות LED מחשבים וכדומה נדרש להתקין משנקים טוריים לקבלים.