#120354
matanturji
משתתף

לגבי שימוש שעון שבת ביום שבת.

במהלך השבת מבחינה הלכתית מותר להמשיך פעולה, זה אומר שאם השעון שבת עובד עד השעה 22:00 בשבת מותר לי לפני שמגיע השעה 22:00 להוסיף זיזים שהשעוןמיכבה ב23:30 לדוג.

זה מותר הלכתית. מוזמן לעיין בהלכות שבת.

מי שמחליט איזו מלאכה מותרת בשבת או לא זה גדולי הרבניםמשלמדו תןרה כל חייהם!!!!

כל אחד והתחום שלו.