#120355
arielsegal
מנהל בפורום

תודה על העדכון

נראה לי הזוי לחלוטין שאדם דתי יכול לפתוח דלת של לוח חשמל בשבת ולשנות זיזים בחזית של מכשיר חשמלי, אבל קטונטי ביחס לפוסקי ההלכה.

בכל מקרה איני רואה סיבה לחיבור מפסקים במקביל, בכל שעון שבת יש מפסק שמבטל את פעולתו בחזיתו ואז ניתן להפעיל ולהפסיק באמצעות מפסק הדוד.