#120357
Eton
משתתף

רופאים נוהגים לומר : “לא בריא לחיות , מתים מזה”.

חוקרים מדווחים “שכל בני האנוש חולים במחלה סופנית”.

לא בריא לאכול דגים עקב ריכוז גדול של יוד 

לא בריא לאכול עוף הודות לאנטיביוטיקה שמוזרק.

לא בריא שוקלד חורים בשיניים וסוכרת. 

מסך המחשב פוגע בראיה.

 הידעת שחימום במיקרוגל מתבצע עי רכיב גרעיני . 

 

חשיפה לקרינה בלתי מייננת כמו חשמל לא קשורה באם עוסק בחשמל או לא.אתה יכול לעבוד  במשרד ממוזג כמתכנן חשמל כל ימי חייך ,בלי להרים מברג או מכשיר מדידה ולספוג קרינה מארון חשמל שנמצא מעבר לקיר במשרד שלך . 

 השיקול לעסוק בחשמל תלוי במשתנה חשיפה לקרינה לא צריך להיות משקל לעסוק בחשמל ,ישנם המוך תחומים בתחום זה שאין נגיעה פיזית למתקני חשמל .