#120359
Erez klein
משתתף

אריאל שבוע טוב. תודה על ההזמנה ליצור קשר בטלפון . אני בחרתי שלא להטריח אותך בשבת:)

אכן די ברור מלבד עניין גודל השלטים המוארים.

בחניון קיימים שלטי יציאה מוארים מלבניים במידות 500/250 ממ(גדולים מהסטנדרטיים ) אותם אני אמור להחליף בחדשים.

לצד זה ,ב פסאג׳ קיימות שתי יציאות בהן הפתח הוא בגובה 4-5 מ׳ בהן קיימים שלטי יציאה מוארים בגודל סטנדרטי..

ומאחר ועמידה בדרישות התקן הן הכרחיות וגם ההיבט הכלכלי משמעותי,אני שואל: 

האם מוגדר בחוק גודל השילוט הנדרש בהתאם למידות החניון/מסדרון החנויות ?

אשמח לקבל קישור ובו מידע לגבי הנתונים על פיהם יש לקבוע מהם נתוני השילוט הנדרשים.

תודה רבה ושבוע טוב.