#120364
matanturji
משתתף

לגבי מפסקים במקביל אני מסכים איתך.

אם יש בכך סכנה אז החיבור אסור.

לגבי הזזת הזיזים של השעון שבת זה נכון גם לגבי שעון שבת בלוח וגם לגבי שעון שבת מקומי בשקע.

כמעט כל אדם דתי מבצע פעולות כאלו במהלך השבת מטעמי נוחות. אני לא רואה בזה דבר הזוי. סהכ הלוח מוגע ממגע ואיננו חשוף. ולא צריכה להיות בעיה. זה אותה פעולה כמו לכוון את השעון…