#120367
kareemkelani
משתתף

שלום אריאל 

בניתי לוח חשמל  למרפאת שיניים ובנתי הלוח לפי הדרישות כל שלוש מעגלים פחת , עם פס צבירה מודלארי , לוח 250 מקום של הגר ים ציוג ABB גוגל חיבור 3 כפול 40 אמפיר , הבודק בקש תו תיקן של יצרן לוחות   האם הבודק צודק