#120369
michael80
משתתף

התקן בארץ מאפשר להיות חשוף לקרינה של 4 מילי-גאוס (אם אני לא טועה למשך 8 שעות),<br />
הקרינה שנפלטת מכדוה”א היא בין 400 ל600 מילי-גאוס(תלוי בקרבה לקוטב) וזה רק בשביל לסבר את האוזן שלך.<br />
ללא קשר למקצוע,כמו שציינו פה לפני, אתה כל הזמן חשוף לקרינה,בין אם בעבודה מול מחשב במשרד או בין אם אתה מחמם אוכל במיקרו או אפילו מהכבלים שעוברים לך מאחורי הגב שאתה אפילו לא יודע עליהם כי הם בתוך הקיר.