#120373
arielsegal
מנהל בפורום

מנועים אלה הם גנרטורים סינכרוניים לכל דבר. כל חומר טכני על גנרטורים סינכרוניים יתאים לתיאור פעולתם. 

בעקרון אוכל לסייע בבדיקות תקינות שלהם.