#120375
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אין סיבה שהשעה במתקן הצרכן תחזור לשעה אפס.

יתרה מזו שכחת את השנאים שמעלים ממתח הגנרטור למתח על ומורידים ממתח על למתח עליון….

יש רלוונטיות לקבוצות החיבורים רק בחיבור שנאים במקביל או בחיבור הזנה ממקור חליפי לאחר מספר שנאים.