#120377
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

התקן הזה הוא חוק ולכן צדק הבודק

התקן חל על כל סוגי לוחות החשמל ללא יוצא מהכלל.
קיים חריג בלוחות לזרם של עד 250 אמפר, עם זרם קצר שאינו עולה על 10kA וזרם הלם שאינו עולה על 17kA.
במקרה זה ניתן להסתפק בלוח בעל מסד תקני ציוד מיתוג בלוח תקני (כולו מיצרן אחד ויחיד)  ומאושר על ידי יצרן המסד וחישובי עלית טמפרטורה ובדיקות נדרשות על פי התקן.