#120385
Eton
משתתף

השאלה נשאלה מספר פעמים ישירות למנהל לענייני חשמל ותשובתו היתה חד משמעית כפי שציינתי כאן .

היא לא פורסמה מסיבות רבות כולל שציינתי .

עלות מפסק תלת או 4 קטבים כמעט זהה.

מתכנן שמבין משמעות מוליך האפס לא יחשוב פעמים .

בודק טוב יוודא וידרוש  אמצעי ניתוק מתאים למכשיר.

ואסכם, ניתן למתכנן בפרוש זו להחליט מה אמצעי הניתוק הנדרש ,מה שלא נכתב אבל הלך הרוח של הפסיקה מכוונת שמתכנן מבין 

את המשמעות בבחירה ומודע למשמעיות .