#120388
elad
משתתף

שלום רב,

להלן ההגדרה מתוך ההנחיות “התקנה סמויה” – התקנה של כבל שאינה נראית לעין בתוך אדמה, קיר, תקרה, רצפה, <br />
מחיצה, צינור או מובל אחר הרציפים לכל אורכם, ללא אפשרות פתיחת פתחים, הורדת <br />
מכסים או סילוק מחיצות, אלא באמצעות כלים בלבד;

מצויין במפורש כבל בתוך צינור המותקן באדמה, קיר וכד’. לא מצויין כבל בצינור בלבד כשיטת התקנה, כך לפחות אני מבין את ההגדרה.