#120397
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

כבל מאריך נחשב כמו מוצר חשמלי מטלטל. לפיכך קיימת חובה להתקין מפסק פחת בהזנה שלו, בכל אתר ובוודאי באתרי בניה.

אם בבית התקע ממנו מוזן הכבל המאריך, מותקן מפסק פחת, שנבדק ובדיקתו מתועדת אחת לחודש (באתרי בניה אחת לשבוע) הרי שאין צורך במפסק פחת נוסף לכבל.

אם תנאי זה אינו מתקיים יש להתקין מפסק פחת נייד המיועד לכבל PRCD שיחובר לתקע הכבל המאריך. יש לבדוק את תקינותו של מפסק זה בכל שימוש בכבל המאריך.

להלן דוגמה למפסק פחת נייד: