#120399
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

העיסוק בחשמל כמקצוע הוא מסוכן.

בין הסיכונים כלולים הגורמים הבאים:

-התחשמלות – מעבר זרם דרך גוף האדם.

-כוויות פגיעות ואפילו מוות שנגרמים כתוצאה מקשת חשמלית.

-שריפות ממתקני חשמל.

-נפילות שמקורן בהתחשמלות.

-סיכוני חשמל סטטי וברקים.

-בעלי חיים בלוחות חשמל ובמתקני חשמל.

-חשיפה לשדות אלקטרומגנטיים.

מנסיון וממחקרים רבים שנערכו בעולם החשיפה לשדות אלקטרומגנטיים של חשמלאים בגין עבודתם בסמוך למתקני חשמל לא קצרו תוחלת חיים ולא גרמו למחלה מוכחת כלשהי.

הסיכונים האחרים הם משמעותיים הרבה יותר ואותם אתה צריך לקחת בחשבון.