#120403
BENI
משתתף

שלום אריאל,

שוב תודה על התשובה שנתת בנושא והבהרה ש”תקנות החשמל אוסרות להסתעף ממעגל תלת פאזי למעגלים חד פאזיים “.

אני תמיד מנסה להבין מה שמשעות הנדסית/פיסיקלית לתקנה חשמל זו או אחרת.

ברוב המקרים אני מצליח לזהות הגיון פיסיקלי בתקנות, כאן אני לא מצליח להבין מה הגיון פיסיקלי באיסור הזה. סיבה היחידה שאני יכול לחשבון עליה – ההבדל היחיד שבמקרה של תלת-פאזי יש מוליך אפס אחד ולא שלושה שמגיעים לקופסאת הסתעפות  מלוח ראשי. אולי “מחוקק” חשש שיהיה זרם גבוה מידי במוליך 0? אבל בפועל אין סכנה כזו – כי יש 120 מעלות  הזזת פאזה בין פאזות שונות ולכן סכום הוקטורי של הזרמים דרך מוליך אפס אף פעם לא יעלה על זרם הנקוב של פאזה (קל מאוד להוכי זאת אלגברית).

מה דעתך סיבה פיסיקלית לתקנה זו שאוסרות להסתעף ממעגל תלת פאזי למעגלים חד פאזיים?

תודה,

בני