#120404
Eton
משתתף

הלוח משנה להזנת מזגנים חייב לעמוד בתקנות החשמל,מתאים למקום התקנתו ,מרחקים נגישות ,גובה ציוד הפעלה  וכו.

בתקנת.מעגלים סופים ישנו החרג להסתעף ממעגל תלת למכשירים חד במקומות שהוגדרו ( מבני ציבור ,תאטרות וכו ).

 מתוך הבנה שיש חשמלי קבוע במתקן ,מכיר את חלקיו ,מקורות ושיטות ההזנה ובדכ מלווה אנשי שירות כאלה ואחרים .לעומת מקומות אחרים ששרה מעפולה מזמינה חשמלאי אחר כל פעם ואיש שרות אחר .

מאחורי לא מעט מהתקנות יש סיבה שאינה קשורה לפיסיקה חשמלית, כמו גובה ציוד,כמות מעגלים ,בתי תקע ועוד.. שהמחוקק קבע לטובת המשתמשים .