#120407
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. לא ניתן להתקין כבלים או מוליכים במקביל בעלי שטחי חתך שונים. בשל העובדה שלמוליכים יש התנגדות והיגב הזרם במקרה של קצר לא יתחלק בהתאם לשטחי החתך אלא בהתאם לעכבה של כל מוליך ועלול להתפתח זרם יתר במוליך ששטח חתכו קטן יותר
  2. ממליץ על שימוש בכבלים חד גידיים מאלומיניום בשטח חתך של 300 ממ”ר כל אחד (כן כבל בעל מוליכי אלומיניום יכול לשמש כמוליך הארקה)