#120409
MV
משתתף

שלום.אפשר בבקשה אסבר מה יכול להיות.בדקתי התנגדות בידוד של כבל דוד חשמל.עשיתי ככה.ניתקתי כבל בגוף חימום.ובדקתי מדוד לכיוון דירה קיבלתי 0.03מגהאום .אחרי זה הלכתי ללוח חשמל בדירה ובדקתי לכיוון הפוך מלוח לדוד  וקיבלתי מעל גבולות של ממדידה מכשיר.אחרי זה ראיתי כבל בגג באמצע מחובר עם מהדקים ושם כבר חלודה וסגור עם סרט בידוד.נשאלת שאלה למה בגג לכייון דירה מראה לי התנגדות לא תקינה ומלוח לכייון דוד גג מראה לי התנגדות תקינה.?תודה