#120410
luz
משתתף

שבוע טוב,

ככל הנראה קיימת תקלת בידוד בין פאזה/אפס לבין מוליך ההארקה בצד הדוד (כנראה בנקודת החיבור הבעייתי שתיארת, נכנסו מים וכד’), אך ישנו נתק במוליך ההארקה (כנראה במהדק עם החלודה), ולכן במוליכים שיוצאים מהדירה אתה לא מזהה את התקלה. (אם הנתק היה במוליך אחר הדוד לא היה פועל…)

מסקנה- יתכן מאד שאין הארקה לדוד. כמובן שצריך לבצע מיידית קופסת חיבורים תקנית ואטומה, עם מהדקים חדשים, ואז לבצע בדיקה…