#120417
sima
משתתף

היי אריאל 

תודה על תשובתך אבל לא כל הבנתי אודה לך אם תוכל קצת להרחיב בתשובתך, דיברתי עם מס’ מהנדסים ותיקים אך לא קיבלתי תשובה ברורה. – אולי אתה תוכל להציל את המצב.

  • שנאי של חברת חשמל בתחמ”ש 161/24 – 45 מו”א

לפי חח”י השנאי בתחמ”ש מחובר בקבוצת חיבורים של YNd11 – כלומר כלפי רשת מתח גבוה 22 ק”ו השנאי הוא במשולש – האם גנרטור מ”נ 0.4 ק”ו עם שנאי מעלה מתח אשר יסונכרן למתח 22 ק”ו גם צריך להיות מחובר עם שנאי YNd11 ?

  • שנאי של חברת חשמל בתחמ”ש 161/36 – 30 מו”א

לפי חח”י השנאי בתחמ”ש מחובר בקבוצת חיבורים של Dyn11 – כלומר כלפי רשת מתח גבוה 22 ק”ו השנאי הוא בכוכב עם הארקה ישירה – כיצד יחובר גנרטור מ”נ 0.4 אשר יסונכרן למתח 22 ק”ו, להבנתי השנאי מעלה מתח צריך להיות מחובר במשולש בצד 22 ק”ו על מנת לא להאריק את צד 22 ק”ו – אך במצב זה קיים הבדל בקבוצת החיבורים בין השנאי בתחמ”ש לבין שנאי מעלה מתח ? מה נכון ?

בתודה מראש.