#120418
sima
משתתף

היי אריאל

בחלק של השנאי 161/36 ק”ו קצת טעיתי – להלן השאלה שוב 

  • שנאי של חברת חשמל בתחמ”ש 161/36 – 30 מו”א

לפי חח”י השנאי בתחמ”ש מחובר בקבוצת חיבורים של Dyn11 – כלומר כלפי רשת מתח גבוה 36 ק”ו השנאי הוא בכוכב עם הארקה ישירה – כיצד יחובר גנרטור מ”נ 0.4 אשר יסונכרן למתח 36 ק”ו, להבנתי השנאי מעלה מתח צריך להיות מחובר במשולש בצד 36 ק”ו על מנת לא להאריק את צד 36 ק”ו – אך במצב זה קיים הבדל בקבוצת החיבורים בין השנאי בתחמ”ש לבין שנאי מעלה מתח ? מה נכון ?