#120420
nick
משתתף

אריאל תודה על המענה,

לצערי המתכנן בפרויקט לא מאשר מוליכי אלומיניום כך שהאופציה הזאת אינה רלוונטית.

נאלץ לבצע 4 מוליכי נחושת 95 למרות העלויות הנוספות הכרוכות בתצורה זו.