#120431
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

דרך הפעולה שהצעת נראית סבירה לחלוטין.

אם התאים מנותקים זה מזה ומהממיר, אין סיבה שבבדיקת התנגדות בידוד יגרם נזק כלשהו למתקן.

הזליגה במערכות סולאריות נובעת מקיבוליות המתקן כלפי האדמה (זרם קיבולי) ומעצם העובדה שמדובר במתקן שנמצא חשוף לשמש לרוח ולאבק. 

קיימת גם אפשרות של זליגת זרם ישר.