#120432
arielsegal
מנהל בפורום
  1. הצד הראשוני של השנאי שמעלה מתח ל- 36kV צריך להיות מחובר במשולש או בכוכב ללא חיבור נקודת האפס שלו.
  2. הגנרטור מסתנכרן למתח שיש בהדקי השנאי. אין חשיבות לקבוצת החיבורים של השנאי במקרה זה.
  3. כמו שכתבתי קודם, יש רלוונטיות לקבוצות החיבורים רק בחיבור שנאים במקביל או בחיבור הזנה ממקור חליפי לאחר מספר שנאים ( הזנה טבעתית) כמו למשל הזנת בית בתחנת כוח שמגיעה משנאי בית או מחברת החשמל.