#120435
arielsegal
מנהל בפורום

שלום.

אין להשתמש במפסק שבלוח A כחלק ממערכת ההחלפה עם המפסק שבלוח B.

בין המפסקים נדרשת מניעת פעולה הדדית מכנית.

הגנרטור חייב לחזור ולהתחבר שוב ל- Q1.