#120436
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. ניתן להשתמש בציוד המשמש במתקני מתח גבוה.
  2. ניתן להשתמש בגשר מתוצרת חברת Metrel מדגם 3144.
  3. אם זרם הפחת ניתן לכוונון ניתן לכווננו ל-1A לבצע את הבדיקה ולהחזיר ל- 5A בסיום הבדיקה.