#120437
Eton
משתתף

אריאל שלום,

להבנתי הגשר לא מהווה בדיקה מלאה לפחת,למרות האפשרות להזרים זרם גבוה אך הוא מאד בעייתי עם ערכי לולאות תקלה מעל 3 אום מנסיון .בנוסף המכשיר נותן נתוני מתח מגע וצף אך לא משלים את כל הנדרש לבדיקת פחת.

לענין ציוד בדיקה  מ”ג  ,גם פה ביצעתי מספר בדיקות בתנאי מעבדה למול ציוד בדיקה מתח נמוך,אני יוכל לומר שהתוצאות לא אחידות .

אז כפי שכתבתי וגם אתה הבדיקה  בזרם המקסמילי של מכשיר המדידה ( אני נוהג לבדוק גם בערכי מפסק על ערך 0.03 ),יכול לתת מענה די טוב לבדיקת פחת .

מה אומר ?