#120439
shahaf_kor
משתתף

שלום לכולם,

הייתי שמח להבין בבדיקות LT במכשירי המדידה השונים כדוגמת METREL,PROINSTALL

  1. תחילה איך יודעים מהם זרמי הבדיקה של המכשירים הנ”ל עם הקפצת פחת/ללא הקפצת פחת…
  2. איך המכשיר עובד ככה שישנו זרם בדיקה נמוך ובפועל מתקבלים לנו זרמי קצר בערכים מאוד גבוהים של כמה מאות עד אלפי אמפרים המפיקים עכבות LT כאלה ואחרות , איך העניין נוצר בפועל טכנית כאשר זרם הבדיקה מאוד נמוך ומפיק במכשיר זרם בדיקה כה גבוה.
  3. הייתי שמח להבין את העניין של הגשר שמחברים למכשירים מודדי LT עקב אי דיוק ואני מתאר לעצמי שבהם העכבת LT לא יכולה להיות נמוכה ככל שנרצה ולכן בזרמי קצר גבוהים שהמכשיר מודד הערכים כבר לא מדויקים אבל מה בפועל המגבלות של המכשירי בדיקה ואיך בדיוק הגשר עוזר לנו להתגבר על הבעיה הנ”ל 

 

תודה רבה וסופשבוע נעים