#120440
niksam
משתתף

תודה רבה אריאל.

חוק החשמל דורש לפחות שני שולבים והם יכולים להיות חשמליים.

במצב שתיארתי, תתקנו אותי אם זה לא נכון,  אני לא רואה בעיה טכנית לביצוע. גם מבחינת בטיחות ניתן להתקין לחצים ניתוק נוספים, שילוט ולתדרך חשמלאים של מתקן.  כנראה הכל תלוי ביועץ או בבודק.

זה מקרה מסובך ואולי מישהו מאנשי הפורום נתקל במקרים דומים?