#120446
menielectric
משתתף

תודה. לא בטוח שהבנתי, המא”ז מגן על המוליך, אבל למה לא משתמשים במא”ז 6 אמפר במתקן ביתי? למה גם כשלמשל מדובר במעגל תאורה שיעברו בו 3 אמפר – בוחרים מא”ז 10 אמפר?